“Εκπαιδευτική συνάντηση για τη Σχολική Διαμεσολάβηση”

Με αφορμή τη συμμετοχή του σχολείου μας σε επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τη Σχολική Διαμεσολάβηση, μέσω του εκπαιδευτικού κ. Δημητρίου Παναγιώτη, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη την Παρασκευή 31/05 από τον Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  Δρ. Θεόδωρο Θάνο, τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Δρ. Χρήστο Τρικάλη, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Βασίλειο Νάστο και Δρ. Βασίλειο Κωτούλα στο σχολείο μας προκειμένου να συζητηθεί με τον Σύλλογο Διδασκόντων η εφαρμογή των πρακτικών διαμεσολάβησης στα πλαίσια του σχολείου μας για την αντιμετώπιση συγκρούσεων από την επόμενη σχολική χρονιά.

Ο Δρ. Θεόδωρος Θάνος επικοινώνησε τα βασικά σημεία της φιλοσοφίας και της διαδικασίας διαμεσολάβησης επισημαίνοντας πως η σχολική διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο μια εξαιρετικά δυναμική – με την έννοια της ενεργοποίησης όλων των εμπλεκόμενων προσώπων – προσέγγιση αλλά και φιλοσοφία οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής κοινότητας σε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από σεβασμό και ασφάλεια. Εστιάζει στην εκπαίδευση των παιδιών του δημοτικού σχολείου στη φιλοσοφία, τις αρχές και τις πρακτικές της διαμεσολάβησης ώστε στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές. Η εφαρμογή του προγράμματος λειτουργεί προσθετικά καθώς τα παιδιά που εκπαιδεύονται και εφαρμόζουν τις αρχές της διαμεσολάβησης μεταφέρουν τη γνώση αυτή στο νέο κάθε φορά πλαίσιο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο