“Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025”

Αναφορικά με τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας για τους/τις μαθητές/τριες στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα: Εγκύκλιος διδασκαλίας 2ης ξένης γλώσσαςΛήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑΛήψη

Περισσότερα