“Αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη Μουσικού Γυμνασίου 2024-2025”

Ξεκινά τη Δευτέρα 13/05/2024 και λήγει την Παρασκευή 31/05/2024 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων για το σχολικό έτος 2024-2025.Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών από τις 13/05/2024 έως τις 31/05/2024 (ώρα 14:00) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων. Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν δύναται να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές, παρά μόνο αν προσκομισθεί δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει.Η…

Περισσότερα