ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-24 Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Αίτηση 2. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) 4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας 5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου  για την εγγραφή στο Δημοτικό (εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο) 6. Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στο…

Περισσότερα