ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων συμμετείχε πρόσφατα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + KA121 σε δύο κινητικότητες για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Βερολίνο ( Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Ευθυμίου Γεωργία και Κομματάς Νικόλαος) , Γερμανίας και στην Μπολόνια, Ιταλίας (Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Ευθυμίου Γεωργία, Κατσάρου Ελένη και Μπούσια Ζωή). Το πρόγραμμα με τίτλο ‘Learning our pupils to help them learn’ ολοκληρώθηκε δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς του σχολείου μας να παρακολουθήσουν εβδομαδιαία σεμινάρια με τίτλους « Λύσεις διαχείρισης τάξης για εκπαιδευτικούς: Νέες Μεθοδολογίες, Αποτελεσματικά κίνητρα, Στρατηγικές Συνεργασίας και Αξιολόγησης» και «Στρατηγικές αποτελεσματικής διαχείρισης τάξης για δασκάλους και εκπαιδευτικό προσωπικό».

Τα σεμινάρια αναφέρονταν στη χρήση θετικών πρακτικών στην τάξη και στους συμμετέχοντες παρήχθησαν οι δεξιότητες για τη διαχείριση μιας αποτελεσματικής τάξης. Πέρα από το ότι τα μαθήματα ενέπνευσαν το χτίσιμο μια υποστηρικτικής τάξης και συνήθειες που δημιουργούν θετικό κλίμα για τους μαθητές, η έκθεση των συμμετεχόντων σε πολυπολιτισμικά, πολυγλωσσικά περιβάλλοντα , τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ιταλία, είχε ως αποτέλεσμα την διεύρυνση του πνεύματος και την επίταση της αναγκαιότητας της δια βίου μάθησης.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο