“Ενδοσχολική Επιμόρφωση από τα μέλη της Ε.Δ.Υ.”

Η επιμόρφωση στα πλαίσια του σχολείου ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και καθιερώνει τη σχολική κοινότητα ως μονάδα μάθησης, όπου συνεργατικά επισημαίνονται και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα του κάθε σχολείου και του κάθε εκπαιδευτικού μέσα σ’ αυτό. Έτσι, την Τετάρτη 7/2 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενδοσχολική επιμόρφωση από τα μέλη της Ε.Δ.Υ.,  κ. Καρβούνη  Κατερίνα (ΠΕ30) και κ. Μπέλλου Αγάπη (ΠΕ70.50) με θέμα «Η λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης».

 Οι κυριότεροι άξονες της επιμόρφωσης ήταν η γνωστοποίηση των μελών της Ε.Δ.Υ., οι αρμοδιότητες αυτών ατομικά και συλλογικά, οι φορείς με τους οποίους μπορούν να συνεργαστούν τα μέλη της Ε.Δ.Υ. αλλά και η αναφορά στους τρόπους που μπορούν να συνεργαστεί ο Σύλλογος Διδασκόντων με τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής, για την ενίσχυση των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

 Αφού επιτελέστηκε ο σκοπός της παρουσίασης και ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του σχολείου μας, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση στα παραπάνω θέματα.  

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο