ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-24 Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Αίτηση 2. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) 4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας 5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου  για την εγγραφή στο Δημοτικό (εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο) 6. Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στο…

Περισσότερα

Υλικό από τη γιορτή λήξης Ιουνίου 2018


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from youtube

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.youtube.com/watch

UrlPreviewBox

Περισσότερα

“Οδηγός της πόλης των Τρικάλων” από το τμήμα Δ2′

Οι μαθητές του Δ2΄τμήματος του 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων για το σχολικό έτος 2017-18, συνεργάστηκαν υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και δημιούργησαν έναν σύντομο οδηγό για την πόλη των Τρικάλων.

UrlPreviewBox

Περισσότερα