Το Τμήμα Ένταξης του σχολείου μας

Το Τμήμα Ένταξης του σχολείου μας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 10 Οκτωβρίου με την πρόσληψη της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ70.50 ΕΑΕ κας Αγάπης Μπέλλου.

Το τμήμα Ένταξης είναι μια εξειδικευμένη υποστηρικτική δομή Ειδικής Αγωγής και διαθέτει το δικό του εκπαιδευτικό, ο οποίος πρέπει να έχει πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα και κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή.

Σκοπός της λειτουργίας του είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον μέσω ειδικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων.

Το Τ.Ε  δέχεται παιδιά απ΄όλες τις τάξεις, και έχει στόχο να παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη βασικά στο  γνωστικό αλλά βεβαίως και στον  κοινωνικό, συναισθηματικό και ψυχολογικό τομέα ανάπτυξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες . Για να ιδρυθεί  τμήμα ένταξης προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ΄ελάχιστο τρεις μαθητές  και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία.

Ποιοι μαθητές μπορούν να υποστηριχθούν από Τ.Ε;

Το τμήμα ένταξης λειτουργεί ως υποστηρικτική δομή για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Άρθρο 3 Ν.3699/2008)που φοιτούν στις σχολικές μονάδες. Γνωμάτευση από το Κ.Ε.Δ.Α. Σ.Υ ή άλλο δημόσιο πιστοποιημένο φορέα.

Στο Τ.Ε φοιτούν οι μαθητές/μαθήτριες:

  1. Που   έχουν γνωμάτευση από διαγνωστική υπηρεσία (π.χ. ΚΕΔΑΣΥ,  Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα).
  2. Που δεν έχουν γνωμάτευση αλλά έχει παρατηρηθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης ότι παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και η σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής .

Και στις δύο περιπτώσεις, για να φοιτήσει ο μαθητής στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου του απαιτείται η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο